Ostrea Förvaltnings AB genomför nu en private placement i syfte att få resurser att starta upp produktion av mikroalger och på sikt produktion av ostron. Målet är att bygga upp kommersiellt lönsam och hållbar ostronodling i Sverige. På sikt är visionen att bli den ledande producenten av det platta ostronet, Ostrea edulis, i Europa. Om fem år räknar Ostrea med att producera minst 100 ton eller 1 000 000 st salufärdiga ostron.

För att klara det kommer bolaget under hösten 2017 göra en större publik nyemission och i samband med den ansöka om notering på AktieTorget.

Förestående emission kommer endast att fullföljas om teckningen av nya investerare uppgår till minst 3 000 000 kronor. Blir så fallet har befintliga aktieägare förbundit sig att teckna aktier för ytterligare 1 700 000 kronor.

Mer information om positiva verksamhetsresultat och kapitalanskaffning finns att läsa under länkarna nedan. Det går också bra att kontakta undertecknad.

Karl-Johan Smedman

 

Ta del av styrelsens brev, memorandum och övrig information nedan:

– Presentation av Ostrea´s VD Karl-Johan Smedman, Film

– Memorandum Ostrea Förvaltnings AB 2016, PDF

– Teckningssedel Ostrea Förvaltnings AB 2016, PDF

– Framgångsrika resultat med djupvatten, PDF
– Se även artikel på DI.se

 

Frågor om bolaget och emissionen besvaras av bolagets VD:

Karl-Johan Smedman
Telefon. 0705-64 21 59
Mail. karljohan.smedman@ostrea.se