Ostrea Förvaltnings AB planerar genomföra en emission under hösten 2017.

Detaljerna gällande emissionen kommer att presenteras inom kort.

 

Frågor om bolaget och emissionen besvaras av bolagets VD:

Karl-Johan Smedman
Telefon. 0705-64 21 59
Mail. karljohan.smedman@ostrea.se