Vår kompetens till er tjänst

OA erbjuder ett brett utbud av tjänster inom vattenbruk och marin forskning. Vår personal har kompetens och erfarenhet av forskning och odling av marina organismer som mikroalger, bivalver och fisk. Näringsliv och akademi erbjuds även att hyra in sig i våra faciliteter som inkluderar det landbaserade kläckeriet och en havsbaserad genomströmningsflotte.

 

Vårt landbaserade kläckeri och vår toppmoderna utrustning

 • Designat enligt senaste standard i samarbete med internationell expertis från Oceanien, Nordamerika och Europa
 • Invigt 2008
 • Anläggningsyta 1529 m2
 • Multipla vattenintag från 8 respektive 40 m djup
 • Avancerad vattenteknik i VVS- och teknikrum ger kontinuerlig tillgång till tempererat, filtrerat, desinficerat eller pH reglerat havsvatten
 • Växthus med storskalig mikroalgodling i kontinuerliga fotobioreaktorer och semikontinuerliga påssystem
 • Utrymmen med odlingshyllor och belysningsramper för statisk odling av mikroalger
 • Sterilrum med sterilbänk och autoklavrum med autoklav för hygienisk inokulering av mikroalger
 • Laboratorium med konventionell labutrustning
 • Stora utrymmen för uppfödning och förvaring av marina organismer i mobila odlingstankar av olika storlek
 • Yngelkammare med strömningsrännor – Havsbaserad odlingsflotte 64 m2 konstruerad som genomflödesflotte (FLUPSY) med propellerpump och strömränna
 • Välutrustad verkstad för tillverkning och reparation av utrustning