Ostreas genombrott i kläckeriet öppnar för storskalig odling av det inhemska platta ostronet längs svenska Västkusten!

Ostrea har utvecklat en Världsunik industriell process för storskalig odling av det platta ostronet – Ostrea edulis. Efter 10 års målinriktat arbete har nu bolaget en tillförlitlig teknik att odla fram larver och yngel. Yngel finns tillgängligt för försäljning från 2020 och de första konsumtionsstora ostronen kommer skördas 2021.

Vill du veta mer om Ostrea Aquaculture AB vänligen kontakta vår VD Kent Berntsson, mob: 0733 49 80 04 eller mail: kent.berntsson@ostrea.se eller vår styrelseordförande Tore Sveälv, mob: 0707 49 93 62 eller mail: tore.svealv@ventures.gu.se.

Länk till nyemission: Nyemission 1 april – 31 augusti 2020