Ostrea Aquaculture utvecklar ny bioreaktor med hjälp av Jordbruksverkets vattenbruksprogram

Ostrea Aquaculture Sweden AB är företaget som fokuserar på att odla det svenska ostronet Ostrea edulis, vars höga efterfrågan på kontinenten var det som från början lade grunden för bolagets affärsidé. Nu har företaget presenterat ytterligare steg i Ostreas utveckling i form av en ny bioreaktor som kommer att lyfta produktionen till nästa nivå. 

Detta med hjälp av Jordbruksverket Vattenbruksprogram som har stött oss vid finansieringen utav vår fantastiska investering som redan går under namnet ”R2” eftersom designen ser ut vara inspirerad av Star Wars. En fotobioreaktor möjliggör odling av mikroalger som håller högre kvalitet än traditionella storskaliga odlingsmetoder. Mikroalgers kvalitet är avgörande i produktionen eftersom de utgör foder vid uppfödning av ostrons larv och yngelstadier.

Jordbruksverket Vattenbruksprogram avser att främja ett miljö­­mässigt, ekonomiskt och socialt håll­bart fiske och vatten­bruk i Sverige. Programmet inne­håller stöd till projekt och investeringar som bidrar till att uppfylla målen.

Vill du veta mer om Ostrea Aquaculture AB vänligen kontakta vår VD Christian Vorbeck, mob: 0731 51 63 26 eller mail: christian.vorbeck@ostrea.se eller vår produktionschef Kent Berntsson, mob: 0733 49 80 04 eller mail: kent.berntsson@ostrea.se