Ett hav av möjligheter

Ostrea Aquaculture bedriver storskalig odling av mikroalger och ostron. Havsbruk är en matproducerande näringsgren på stark frammarsch och tillväxten drivs av en ständigt ökande efterfrågan på välsmakande, hälsofrämjande och miljövänlig mat från havet.

OA har utvecklat odlingssystem för organismer som inte kräver tillsats av skadliga ämnen och som inte genererar miljöbelastande restprodukter. Tvärtom är odling av alger och ostron miljösmarta verksamheter som bidrar till att motverka övergödning och försurning av havsmiljön.

 

Vi odlar ostron i Sveriges saltaste vatten

OAs avancerade odlingsanläggning finns på Kosteröarna där verksamheten har tillgång till rent oceaniskt havsvatten som kommer in till Kosterfjorden via en djupränna från Nordsjön. Kosterfjordens havsvatten förklarar varför området är det artrikaste vattnet i landet och varför Sveriges enda marina nationalpark och vår marina odlingsanläggning har placerats just här.

Bolaget har upparbetat unik teknologi och metodik för odling av ostron och mikroalger i odlingsanläggningen sedan 2008. Målsättningen är nu att skala upp bolagets odlingskapacitet och att utöka produktionssortimentet med försäljning av platta (Ostrea edulis) och kupade (Crassostrea gigas) ostronyngel till odlare inom EU. OA vill även utveckla sin havsbaserade odling av platta ostron och skapa fler marknadskanaler inom EU för att expandera bolagets avsättning av konsumtionsfärdiga platta ostron.