Ett hav av möjligheter

Vår affärsidé är att odla världens mest eftertraktade ostron, det platta ostronet Ostrea edulis, i stor skala på Bohuskusten. Kärnan i Ostrea Aquaculture AB:s verksamhet är Kläckeriet, den egna produktionsanläggningen på Koster där ostronyngel odlas fram i kontrollerad miljö. Den fortsatta produktionen från yngel till fullvuxna säljbara ostron – ett tidsspann på cirka tre år – sker i korgodlingar i havsmiljön.

Vi odlar Kosterostron i Sveriges saltaste vatten

Vår avancerade kläckerianläggning finns på Kosteröarna där verksamheten har tillgång till rent oceaniskt havsvatten som kommer in till Kosterfjorden via en djupränna från Nordsjön. Kosterfjordens havsvatten förklarar varför området är det artrikaste vattnet i landet och varför Sveriges enda marina nationalpark och vår verksamhet har placerats just här.

Bolaget har upparbetat unik teknologi och metodik för odling av ostron och mikroalger i kläckerianläggningen sedan 2008. Bolaget gjorde ett tekniskt genombrott i kläckeriproduktionen 2017 och målsättningen är nu att utveckla storskalig havsodling av det platta ostronet – på svenska Västkusten.