Mikroalger är växter som lever på solljus, koldioxid och näringsämnen som de utvinner ur omgivande havsvatten. Processen för mikroalgodling omfattar beredning av växtnäring i laboratorium, sterilisering av odlingsmedium i autoklavrum, ympning och tidig odling av startkulturer i sterilutrymmen som används för start av storskaliga mikroalgsystem. Bolagets högteknologiska mikroalgsystem möjliggör kontinuerlig reglering av mikroalgernas tillväxtprocess genom tillsats av havsvatten, närsalter, koldioxid och belysning. Systemen är slutna vilket garanterar att skörden utgörs av rena kulturer av mikroalger med hög kvalitet.

Under fotosyntesen tillverkar mikroalger näringsämnen som är nödvändiga komponenter i dieten under ostronens utvecklingsstadier. Odling av mikroalger ingår därför i kläckeriets kärnverksamhet. De mikroalger som just nu odlas på kläckeriet är kiselalgerna: Chaetoceros muelleri, Chaetoceros calcitrans och Skeletonema costatum och flagellaterna: Tisochrysis lutea, Rhodomonas salina och Tetraselmis suecica.