Stort genombrott i kläckeriet!

-Nyutvecklad produktionsteknik och ett pågående avelsprogram på det platta ostronet, Ostrea edulis, har bidragit till att vi hittills satt ut 1 500 000 yngel i våra havsodlingar denna säsong!