Nu fullbordar Ostrea världens första vertikalt integrerade odling av det platta ostronet på svenska Västkusten!

Ostrea har utvecklat en Världsunik industriell process för storskalig odling av det platta ostronet – Ostrea edulis. Efter 10 års målinriktat arbete har Ostrea nu en teknik som förbättrat överlevnaden av larver och yngel dramatiskt. Jämfört med tidigare år så har överlevnaden av larver till settling ökat med 2000 % och andelen yngel som överlever till utsättning i havet med 6 000 %.

Bakomliggande orsaker till detta genombrott är många t.ex. har kvaliteteten på de mikroalger som produceras till föda för larver och yngel förbättrats genom att man nu använder vatten från 87 m djup. Vidare har det pågående avelsarbetet genererat fem nya livskraftiga avelslinjer. Med en jämn och hög överlevnad av larver och yngel i kläckeriet är Ostrea nu redo att etablera den första storskaliga produktionen av platta ostron sydväst Sydkoster. Yngel finns tillgängligt för försäljning från 2019 och de första konsumtionsstora ostronen kommer skördas 2020.

Vill du veta mer om Ostrea Aquaculture AB och få information om vår nyemission och lösenord till länken nedan vänligen kontakta vår styrelseordförande Tore Sveälv, mob: 0707 49 93 62 eller mail: tore.svealv@ventures.gu.se.

Länk till nyemission: Nyemission 1 december 2018 – 20 maj 2019