Erbjudande om att teckna aktier i Ostrea Förvaltnings AB

Ostrea Förvaltnings AB genomför nu en nyemission som uppgår upp till 8,0 MSEK (Befintliga ägare kommer att delta i emissionen med minst 1,2 MSEK.)
Bolagets ambition är nu att komplettera verksamheten med odling av Magallana gigas (tidigare Crassostrea gigas) eftersom arten redan etablerat sig i den svenska faunan och för att den är en extremt anpassningsbar och robust vattenbruksart.

Emissionskapitalet kommer huvudsakligen att användas för att:

  • genomföra de selektiva avelsprogram som startats för att avla fram Ostrea edulis och Magallana gigas ostron som är mer motståndskraftiga mot herpesvirus, och
  • påbörja arbetet med att framställa sterila triploida Magallana gigas som är ett myndighetskrav för att få tillstånd att odla dem utefter svenska västkusten.

Vi erbjuder nu alla som är intresserade av ostron och bolagets verksamhet att delta i emissionen redan nu, och då till en mycket förmånlig pre money-värdering på 10,6 MSEK.

Vill ni ha mer information om bolaget, dess verksamhet och om pågående emission – skicka då era kontaktuppgifter till kent.berntsson@ostrea.se så sänder vi Investerings Memorandum och Teckningssedel.