Ostron ligger i tiden. Den är miljövänlig, så miljövänlig att OA har tillstånd att odla ostronen i en nationalpark – i havet runt Koster i Bohuslän. Det är en produkt fylld med upplevelse, ingen äter ostron utan en speciell känsla. Det är hälsosam mat. Ostron livnär sig på att filtrera mikroalger ur havsmiljön och anrikar då de nyttiga proteiner, omega-3 fettsyror, vitaminer, mineralämnen och antioxidanter som tillverkas av mikroalger. Ostron ingår i industrikategorin vattenbruk (eng. “aquaculture”) som globalt sett är det snabbast växande segmentet inom animalisk produktion.

Den ostronsort som värderas högst på marknader världen över är det platta ostronet, Ostrea edulis. Historik, kvalitet och kultur håller kvar det som det riktigt genuina ostronet. Som FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Fisheries and Aquaculture Department) skriver: “The wholesale average price for O. edulis is commonly 3 to 5 times greater than the cheaper Pacific cupped oyster (Crassostrea gigas). Therefore, the product now occupies an economic niche, and is considered as a luxury seafood item – an expensive delicacy for specialized consumers.”  (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Fisket efter ostron på naturliga ostronbankar har också en lång tradition i Bohuslän. Allt sedan 1600-talet har bohuslänska ostron varit en uppskattad delikatess vid det svenska hovet. Ostronets unika smak uppskattades även av utländska gäster. Bohuslänska ostron kom därför att exporteras till hoven i bland annat Danmark och Holland.