Ostrea Aquaculture AB har påbörjat kommersialisering och uppbyggnad av marknadskanaler för avsättning av yngel från Ostrea edulis. Det finns det en stor efterfrågan på yngel av det ursprungliga europeiska platta ostronet Ostrea edulis både från odlare i Norden och övriga Europa. Det platta ostronet är Europas enda ursprungliga ostron. Den franska ostronindustrin producerade som mest 28 000 ton platta ostron per år fram till 1960-talet, men sedan arten drabbats av parasiterna Marteilia refringens (1968) och Bonamia ostreae (1979) sjönk produktionen av platta ostron drastiskt till ca 2 000 ton och återhämtade sig aldrig. Idag finns det inga kläckerier inom EU som specialiserat sig på att producera yngel från platta ostron och istället kommer den franska produktionen av insamling av vilda yngel på yngelsamlare. Ostrea Aquaculture AB levererade yngel av platta ostron från kläckeriet på Koster till den franska marknaden 2012 för att utvärdera tillväxt och överlevnad i franska vatten. Resultaten var positiva och innebar att flera odlare från den Franska marknaden hört av sig om köp av svenska yngel. Förfrågningar har även kommit in från odlare i Spanien, Portugal, England och Tyskland.

Efter 10 års målinriktat arbete har Ostrea nu en teknik som förbättrat överlevnaden av larver och yngel dramatiskt. Jämfört med tidigare år så har överlevnaden av larver till settling ökat med 2000 % och andelen yngel som överlever till utsättning i havet med 6 000 %. Bakomliggande orsaker till detta genombrott är fr.a. tekniska innovationer i larv- och yngelprocesserna och att kvaliteteten på de mikroalger som produceras till föda för larver och yngel förbättrats genom att man nu använder vatten från 87 m djup. Bolaget genomför sedan år 2015 ett avelsarbete från vilda ostron i Kosterarkipelagen och första generationens domectiserade Kosterostron har denna säsong genererat fem nya livskraftiga avelslinjer.